Оголошення

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОСАНЖАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади - спеціаліста 1 категорії загального відділу виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради (у сфері написання проектів).

Вимоги до кандидатів

на заміщення вакантної посади - спеціаліста 1 категорії загального відділу виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради (у сфері  написання проектів) :

- громадянство України;

- базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, без вимог до стажу;

- вільне володіння державною мовою;

- вміння працювати на персональному комп'ютері в режимі користувача;

- знання Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", "Про запобігання корупції", а також законодавство з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи.

Вік претендентів - згідно із Законом "Про службу в органах місцевого самоврядування".

 Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи: 

1.письмову заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями, пов'язаними з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

2.заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);

3.дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

4.копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5.декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку визначеному Законом України "Про запобігання корупції" (декларація подається шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Агентством);

6. копію паспорта та  ідентифікаційного коду;

7.копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

8.довідку про допуск до державної таємниці (у разі наявності).

  При подачі копій при собі мати оригінали.

         Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування оголошення, тобто до 17.00 29 жовтня 2018 року за адресою: смт. Нові Санжари, вул. Незалежності, 41.

         Під час проведення конкурсу кандидати складають іспит.

         Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається начальником загального відділу виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради за тел. 3-25-32.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОСАНЖАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади директора Зачепилівського сільського будинку культури Новосанжарської селищної ради Полтавської області

Документи на учать у конкурсі приймаються з 28 вересня 2018 року до 17.00 29 жовтня 2018 року.

Початок формування конкурсної комісії з 01 жовтня 2018 року.

Конкурсний добір починається 28 вересня 2018 року та закінчується не пізніше 27 листопада 2018 року.

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади директора Зачепилівського сільського будинку культури Новосанжарської селищної ради Полтавської області:

Керівником закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Не може бути призначена на посаду керівника закладу культури особа, яка:

 - за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

 - має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

 - є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління закладом культури.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі на посаду директора Зачепилівського сільського будинку культури Новосанжарської селищної ради Полтавської області упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури подають такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по-батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копії документів про вищу освіту (у разі подання документів особисто) або копії документів засвідчені у встановленому законом порядку;

- копії документів, що посвідчують особу та ідентифікаційного коду (у разі подання документів особисто) або копії документів засвідчені у встановленому законом порядку;

- витяг з трудової книжки;

- два рекомендаційні листи, складені в довільній формі;

- мотиваційний лист у довільній формі;

- копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або почесного звання, характеристики, рекомендації, публікації, інформаційні матеріали про творчі досягнення за останні три роки, репертуар, список поставлених вистав, зіграних ролей, виконаних номерів, відомості про державні нагороди, лауреатство у конкурсах, фестивалях, рецензії, відгуки, фотографії сцен з вистав, CD та DVD-записи, тощо (за бажанням).

Особа, яка претендує на посаду керівника закладу культури, може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації. При подачі копій при собі мати оригінали. Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування оголошення, тобто до 17.00 29 жовтня 2018 року за адресою: смт. Нові Санжари, вул. Незалежності, 41. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається начальником відділу з питань освіти, культури, соціального захисту населення виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради.