Ідентифікація тварин - це необхідно!

Новосанжарська селищна рада повідомляє, що організаційні та правові засади ідентифікації тварин з метою одержання оперативної та надійної інформації про поголів'я тварин щодо статі, віку, породи та їх місцезнаходження та контролю за епізоотичною ситуацією в Україні визначає Закон України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/616-19).

Відповідно до абз.1 ст.4 Закону об'єктом ідентифікації та реєстрації є сільськогосподарські тварини - велика рогата худоба, коні, свині, вівці, кози.

Згідно ст. 5 Закону юридичні та фізичні особи, що проводять діяльність з розведення та утримання тварин, зобов'язані:

- подавати для реєстрації дані про ідентифікації тварин, господарства їх розведення та утримання, переміщення, забій, утилізацію, загибель. падіж тварин;

- вести облік усіх тварин у господарстві, в тому числі щодо їх народження, ідентифікаційних номерів усіх переміщень тварин між господарствами, а також про забій, утилізацію та падіж тварин;

- зберігати відомості про тварину протягом 3 років після її смерті (забій, падіж, утилізація) або переміщення її з господарства;

- здійснювати переміщення тварин з ідентифікаційними документами;

- подавати дані до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, про усі переміщення тварин, наджодження нових тварин у господарство, а також забій, утилізацію, падіж тварин протягом 5 робочих днів з дати таких дій або подій;

- проводити забій, утилізацію лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин.

Юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність із забою та утилізації тварин, зобов'язані: 

- подавати для реєстрації дані про забій, утилізацію тварин, а також дані про господарства, що здійснюють такий забій та утилізацію; 

- вести облік забитих, утилізованих тварин;

- проводити забій, утилізацію лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин.

Юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність з продажу тварин, надання послуг зі штучного осіменіння та організовують виставки тварин, зобов'язані: 

- подавати для реєстрації  дані про господарства, що займаються продажем тварин, наданням послуг зі штучного осіменіння та організацією виставок тварин;

- вести облік тварин;

- здійсювати продаж, проводити виставки і штучне осіменінн лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин.

Переміщення юридичними та фізичними особами тварин, які не відповідають вимогам законодавстіва про ідентифікацію та реєстрацію тварин, забороняється.