Повідомлення про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОСАНЖАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування:

- начальника відділу архітектури, містобудування, управління комунальним майном, земельних ресурсів, надзвичайних ситуацій, охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради ( 1 штатна одиниця);

- начальника відділу з питань освіти, культури, соціального захисту населення виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради ( 1 штатна одиниця);

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування:

начальника відділів виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради:

- громадянство України;

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста ( начальника відділу архітектури, містобудування, управління комунальним майном, земельних ресурсів, надзвичайних ситуацій, охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради у сфері земельних відносин);

- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 1року  або стаж роботи за фахом на керівних посадах не менше 3-х років;

- вільне володіння державною мовою;

- вміння працювати на персональному комп'ютері в режимі користувача;

- знання Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", "Про запобігання корупції", а також законодавство з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи.

Вік претендентів - згідно із Законом "Про службу в органах місцевого самоврядування".

         Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи: 

1) письмову заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями, пов'язаними з прийняттям на службу в  органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

 2)заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);

3)дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку визначеному Законом України "Про запобігання корупції" ( декларація подається шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Агентством);

6) копію паспорта та  ідентифікаційного коду;

 7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

8) довідку про допуск до державної таємниці ( у разі наявності).

         При подачі копій при собі мати оригінали.

         Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування оголошення, тобто по 16 квітня 2018 року за адресою: смт. Нові Санжари, вул. Незалежності, 41.

         Під час проведення конкурсу кандидати складають іспит.

         Додаткова інформація щодо основних функціональних обовʼязків, розміру та умов оплати праці надається  керуючим справами виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради за тел. 3-13-83.