Особи з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок війни в умовах воєнного стану мають змогу отримати допомогу в розмірі 16000 грн

Кабінет Міністрів України 16 грудня 2022 року прийняв постанову №1393 «Про реалізацію спільного з Міжнародною Федерацією Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Товариством Червоного Хреста України проєкту щодо надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни», котра набрала чинності 20 грудня 2022 року. Названою постановою затверджено порядок реалізації спільного з Міжнародною Федерацією Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Товариством Червоного Хреста України проєкту щодо надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни (надалі — Порядок).

Порядком передбачено, що право на грошову допомогу мають повнолітні громадяни України, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни I або II групи та відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Такі громадяни матимуть право отримати вищезазначену допомогу протягом чотирьох місяців на банківський рахунок у розмірі 4000 гривень на місяць.

Тож, щоб отримати відповідну допомогу, заявник подає самостійно заяву в електронній формі шляхом її заповнення на веб-сайті https://eveteran.gov.ua/. Заява підписується кваліфікованим електронним підписом заявника.

У заяві необхідно зазначити такі відомості:

-  прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

-  стать;

-  дату народження;

-  реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія або номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, у разі коли особа через свої релігійні переконання відмовилася в установленому порядку від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відповідну відмітку в паспорті);

-  унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

-  відомості про зареєстроване місце проживання (перебування);

-  серія або номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

-  контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти);

-  серія, номер, дата видачі та закінчення строку дії посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

-  група інвалідності, дата встановлення інвалідності;

-  міжнародний номер банківського рахунку IBAN, найменування банку.

Доцільно зауважити, що у разі потреби чи ненадходження коштів або виникнення потреби в зміні міжнародного номера банківського рахунка IBAN заявник може повторно подати заяву на отримання грошової допомоги. Заявнику надається можливість подати не більше однієї заяви впродовж одного календарного дня.

Нагадуємо, якщо маєте питання правового характеру, звертайтеся до фахівців Новосанжарського бюро правової допомоги: смт. Нові Санжари, пл. Перемоги, 1 або за телефоном (05344) 3-28-60.

Крім того,функціонує єдиний телефонний номер системи правової допомоги – 0 800 213 103(дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні).