ОГОЛОШЕННЯ Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Новосанжарської селищної ради в населених

Організатор конкурсу:Виконавчий комітет Новосанжарської селищної ради (39300 Полтавська область смт. Нові Санжари, вул. Центральна,23).

Підстава для проведення конкурсу: рішення виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради від 24.04.2023 року № 64 «Про  проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Новосанжарської селищної територіальної громади в населених пунктах: с. Руденківка, с. Великі Солонці, с. Дубина, с. Клюсівка, с. Пологи Низ, с. Зачепилівка».

            Місце, дата та час проведення конкурсу:

Місце: вул. Центральна,23, смт. Нові Санжари, Полтавська область в приміщенні Новосанжарської селищної ради Полтавського району Полтавської області в малій актовій залі на третьому поверсі

Дата: 04.04.2023 року

Час: 14.00.

Ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів можна увідділі архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарствата управління комунальною власністю за телефон 3-14-95, начальник відділу, головний архітектор Рукас Наталія

Учасниками конкурсу можуть бути суб'єкти господарювання:

1) установчими документами яких  передбачено  провадження діяльності у сфері поводження з побутовими відходами;

2) які можуть забезпечити  виконання  обов'язків, визначених у частині другій статті 8  Закону України "Про житлово-комунальні послуги"

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

1) наявність матеріально-технічної бази; 2) вартість надання послуг; 3) досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

4) наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

Характеристика території, де повинні надаватися послуги з поводження з побутовими  відходами, розміри та межі певної території та перелік розміщених у зазначених  межах об’єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об’єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження:

 Орієнтовні показники:

- площа населених пунктів громади, де планується проведення вивезення побутових відходів – 1630,64 га ( с. Руденківка – 425,28 га, с. Великі Солонці -154,22 га, с. Дубина -333,9 га, с. Клюсівка -387,07 га, с. Пологи Низ -80,96 га, с. Зачепилівка – 249,21га);

- житловий фонд - 1104 житлових будинків садибного типу;

- протяжність шляхів 57,1 км, в тому числі з твердим покриттям 23 км;

- відстань до полігону ТПВ в с. Зачепилівка 6 -13 км., до паспортизованого звалища в с. Руденківка– 3-5 км.

Характеристика обєктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

Назва об’єкта утворення твердих та рідких

 побутових відходів

Показники

Одноквартирні житлові будинки приватного сектора:

2091

Місце знаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, водо- та газопостачання)

Споживачам одноквартирних житлових будинків приватного сектору послуга надається за договорами.

Розташовані на території   с. Руденківка (2239 чол/873 садиби), с. Великі Солонці (393 чол/232 садиби), с. Дубина (509 чол/104 садиб) с. Клюсівка 428 чол/(380 садиб), с. Пологи Низ (211  чол/188 садиб), с. Зачепилівка (1003 чол/314 садиб). Більша частина будинків обладнані централізованим водопостачанням та газопостачанням. Централізована каналізація відсутня, рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах.

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів

Контейнері майданчики відсутні.

Характеристика під’їзних шляхів

Протяжність шляхів 70,1 км, в тому числі з твердим покриттям 28 км

Підприємства, установи та організації:
 (бюджетні  або  інші  споживачі, наявність   каналізації,   центрального   опалення,    водо-    та газопостачання),     

Послуга надається за договорами

Загальна  кількість  та  перелік  підприємств,  установ  та організацій,  їх  характеристика

Отримують послугу: приватні підприємці – 4, з них 4 в сфері торгівлі та закладів ресторанного господарства; установи, заклади соціальної інфраструктури – 2.

На території села Руденківка, села Великі Солонці, села Дубина, села Клюсівка, села Зачепилівка, села Пологи Низ перебуває 34 діючих об’єктів господарської діяльності, з них 8 об’єктів соціальної інфраструктури, 3 об’єкти деревообробної промисловості, 16 сільськогосподарських виробника, 7 об’єкти торгівлі.

Місцезнаходження, кількість, об'єм, місцезнаходження та належність контейнерів

Контейнері майданчики відсутні.

Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об'єктів поводження з побутовими відходами:

Полігон твердих побутових відходів перебуває на балансі Комунального підприємства «Джерело», розташований на території Новосанжарської селищної ради в адміністративних межах с. Зачепилівка, знаходиться на відстані 6,6 км від села Руденківка, 12,2 км від села Великі Солонці, 8,8 км від села Дубина, 7,8 км від села Клюсівка, 11,5 км від села Пологи Низ.

Звалище твердих і побутових відходів (Паспорт місця видалення відходів (МВВ) № 104 від 14.08.2014, розташований на території Новосанжарської селищної ради в  межах с. Руденківка, знаходиться на відстані 5,3 км від села Пологи Низ, 5,9 км від села Великі Солонці, 3,3 км від села Дубина, 4,3 км від села Клюсівка, 6,6 км від села Зачепилівка.

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою.

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, ідентифікаційний код учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

               Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій : до 10 год. 00 хв. 04.04.2023 р. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

Виконавчий комітет Новосанжарської селищної ради