Пробації 8 років

5 лютого 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про пробацію», в цьому році відзначатиметься восьма річниця від дати прийняття. Пробація – цивілізований шлях роботи із правопорушниками, який довів свою ефективність в Європі з точки зору зорієнтованості на убезпечення суспільства та попередження вчинення повторних злочинів особами.   

У світі вона існує вже більше 200 років, але для України це відносно нова система, адже Закон «Про пробацію» був ухвалений в 2015 р. Втім, робота над питанням впровадження пробації в Україні розпочалася ще з 2002р., коли було перше розпорядження Кабінету міністрів і доручення державному департаменту з питань виконання покарань вивчити на підставі шведського досвіду можливість впровадження в Україні системи санкцій, альтернативних позбавленню волі. Пробація України – найбільша пробація в Європі: підрозділи пробації функціонують в усіх адміністративно-територіальних одиницях (містах, районах), де є суди. Згідно даного закону пробація – це система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого.

       Прийняття Закону України «Про пробацію» стало гарантом правового забезпечення для осіб, які вчинили правопорушення - отримати можливість відбувати покарання без ізоляції від суспільства, брати участь у соціальних видах діяльності, отримувати кваліфіковану допомогу у вирішенні своїх життєвих  питань та почувати себе захищеними. На жаль, не всі задумуються, що ізоляція від суспільства не є вирішенням проблеми. Адже відбувши строк за тюремними мурами, особа, яка вчинила злочин, повернеться назад у нашу громаду, знову буде нашим сусідом і ходитиме поруч з нашими.

      Загальновідомий факт – в’язниця не виправляє правопорушника. Більше того, перебуваючи тривалий час в ізоляції від суспільства, така особа втрачає соціальні зв’язки, навички самостійно вирішувати свої проблеми, після звільнення з установ виконання покарань не може працевлаштуватися, і як наслідок – вчиняє новий злочин.

      Зважаючи на це, у багатьох європейських країнах ув’язнення розглядається як крайня міра покарання – виключно по відношенню до осіб, які становлять загрозу для життя і здоров’я інших людей і реабілітацію яких варто розпочинати в умовах тимчасової ізоляції.

    Мета діяльності органів пробації – забезпечення безпеки суспільства (громади) шляхом надання необхідної підтримки та допомоги клієнту пробації із залученням спеціалістів різних служб та організацій, надання суду інформації, що характеризує клієнта, а також здійснення нагляду і контролю, аби уникнути вчинення ним повторних правопорушень.

З прийняттям Закону «Про пробацію», держава отримала значні переваги, а саме:

- зниження злочинності та кількості ув’язнених осіб;

- позитивний економічний ефект;

- дотримання міжнародних стандартів та європейських цінностей.

Громада та суспільство:

- убезпечення громади від вчинення повторних злочинів;

- справедливе здійснення правосуддя: обрання покарання, необхідного і достатнього для виправлення.

Особи, яка вчинила правопорушення:

- можливість змінитися без ізоляції від суспільства, підтримка на шляху до змін;

- збереження сімейних стосунків та зв’язків у громаді;

- збереження роботи та житла.

       Впродовж 2022 року працівниками Полтавського районного сектору № 6 філії Державної установи «Центр пробації» в Полтавській області проводилась робота спрямована на реалізацію завдань покладених на уповноважені органи з питань пробації.

       За 2022 рік по обліках Полтавського районного сектору  № 6 з питань пробації пройшло 122 особи     ( за 2021 рік – 119 осіб) засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням волі та 5 осіб ( за 2021 рік – 16 осіб) притягнутих до адміністративної відповідальності, з яких :

• засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю – 3 особи (2021 р. – 2 особи) ;

• засуджених до покарання у виді громадських робіт – 20 осіб (2021 р. – 17 осіб);

• звільнених від відбування покарання з випробуванням та звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3-х років – 99 осіб (2021 р. – 100 осіб);

• засуджених до штрафу – 10 осіб (2021 р. –  4 особи);

• притягнутих до адміністративної відповідальності у виді громадських робіт – 1 особа (2021 р. – 6 осіб);

• притягнутих до адміністративної відповідальності у виді суспільно корисних робіт – 4 особи  (2021 р. – 10 осіб);

20 осіб засуджених до покарання у виді громадських робіт, які пройшли по обліках підрозділу пробації відпрацювали 1568 годин громадських робіт.

    Впродовж 2022 року по обліках Полтавського районного сектору  № 6 з питань пробації пройшло 10  осіб засуджених до покарання у виді штрафу. Загальна сума призначеного та сплаченого покарання у виді штрафу складає 68 680 грн.

       З метою реалізації пенітенціарної пробації, як одного із видів пробації, впродовж 2022 року працівниками Полтавського районного сектору пробації забезпечено вирішення питань підготовки до звільнення у пошуку місця проживання щодо 16 осіб ( за аналогічний період 2021 року – 6 осіб).

       За 2022 рік до Полтавського районного сектору № 6 на виконання надійшло 10 ухвал суду щодо складання досудової доповіді відносно обвинувачених осіб (за 2021 рік -26 ухвал), підготовлено та направлено до суду 10 досудових доповідей з відповідними висновками.   

        Пробація не просто контролює поведінку правопорушників, залишених судом для відбування покарання у громаді, але й надає їм необхідну підтримку. В основі – індивідуальний підхід до кожної людини, аби за допомогою спеціальних так званих інструментів пробації виявити проблеми, які найімовірніше призвели до вчинення правопорушення, та розробити і реалізувати комплекс заходів, у тому числі соціально-виховного характеру. Правильно визначена проблема дає розуміння, чому людина так живе, з ким спілкується і чому вчинила злочин. Аби попередити подібну поведінку у майбутньому, треба докласти зусиль, аби змінити ситуацію нині.  Одним з головних чинників, які можуть забезпечити виконання уповноваженими органами пробації покладених на них завдань і функцій, є налагодження тісної співпраці з громадським суспільством, спільна робота у напрямі соціалізації правопорушників. З цією метою законодавцем передбачена можливість залучення до виконання функцій покладених на пробацію, волонтерів пробації.    Для збезпечення більш ефективного проведення  ефективної соціально-виховної роботи із клієнтами пробації Полтавський районний сектор№ 6 з питань пробації запрошує до співпраці волонтерів.     Волонтер пробації - фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, уповноважена органом пробації та волонтерською організацією на виконання окремих завдань, пов'язаних із пробацією, на добровільній та безоплатній основі. Основним завданням волонтерів пробації є сприяння органу пробації у здійсненні нагляду за засудженими та проведенні з ними соціально-виховної роботи. Волонтери пробації здійснюють свої повноваження під керівництвом персоналу органу пробації. Волонтерська діяльність, пов'язана з пробацією, здійснюється волонтерами пробації за такими напрямами: участь у проведенні соціально-виховної та індивідуально-профілактичної роботи із суб'єктами пробації, сприяння у працевлаштуванні суб'єктів пробації, залученні їх до навчання та соціально корисної діяльності, участь у перевірці виконання обов’язків, покладених судом на осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, організація виховних та благодійних заходів і акцій за різними тематичними напрямами, надання консультацій правопорушникам та їх сім'ям (наприклад, у вигляді допомоги з отримання певних документів). Пріоритетним для органу пробації залишається напрямок профілактики негативних явищ.

   Для молодих людей участь у волонтерській діяльності має свої переваги, а саме:

Ø допрофесійна підготовка, професійне самовизначення та становлення;

Ø оволодіння знаннями та практичними навичками соціальної роботи з дітьми та молоддю;

Ø досвід індивідуальної та групової роботи з ровесниками та дорослими;

Ø нові друзі, цікаве дозвілля, змістовна зайнятість, можливість допомогти іншим;

Ø розвиток лідерських якостей, творчих здібностей, самовираження та становлення молодої людини як особистості, як активного члена суспільства;

Ø можливість брати участь у процесах прийняття рішень, які стосуються молоді.  

        Для отримання більш детальної інформації пропонуємо звертатися до Полтавського районного сектору №6 філії Державної установи «Центр пробації» в Полтавській області, за адресою:  Полтавська область, смт  Нові Санжари, пл.. Перемоги, 1, начальник – Середа Людмила Леонідівна, моб. тел. 066-833-83-12, е-mail: pl24@probation.gov.uа