ТОВ «ТРЕЙДСОФТКОРН» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря

ТОВ «ТРЕЙДСОФТКОРН» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними елеватора за адресою 39323, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Руденківка, вул. Миру, 69.

Основними технологічними процесами, що супроводжуються викидами забруднюючих речовин у атмосферне повітря є приймання, очищення, сушіння, зберігання, відвантаження зернових культур, спалювання органічного палива в установках для спалювання. У викидах елеватора ТОВ «ТРЕЙДСОФТКОРН» присутні наступні забруднюючі речовини: оксид вуглецю 14,048856 т/рік, вуглецю діоксид 1551,564875 т/рік, метан 0,62647 т/рік, суспендовані частинки, недиференційовані за складом 7,98933672 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 6,797088 т/рік, азоту(1) оксид (N2O) 0,348415 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки 3,485698 т/рік.

Згідно звіту про проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин рівні забруднення атмосферного повітря не перевищують гранично допустимих концентрацій по всіх забруднюючих речовинах. Технологічні процеси характеризуються стабільністю параметрів, аварійні та залпові викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря відсутні.

Зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються впродовж 30 календарних днів від дати публікації інформації Полтавською обласною військовою адміністрацією за адресою: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Соборності, 45, тел (0532)56-02-90 та Департаментом екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації за адресою 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел (0532)56-95-08.