ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ

ЩОДО перепрофілювання (зміну типу) та зміни найменування ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ТЕРИТОРІЇ Новосанжарської СЕЛИЩНОЇ РАДИ


Найменування організатора громадського обговорення

Новосанжарська селищна рада Полтавського району Полтавської області

2.  Нормативне забезпечення:

Стаття 143 Конституції України

Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого  самоврядування утворюють,  реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Стаття 1032 Бюджетного кодексу України 

1. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти: початкові школи, гімназії (крім дошкільних підрозділів у таких закладах), ліцеї.

Стаття 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

Реорганізація або ліквідація навчальних закладів  комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

 Стаття 31 Закону України «Про повну загальну середню освіту»

4. У складі закладів загальної середньої освіти можуть функціонувати такі внутрішні структурні підрозділи:

дошкільний підрозділ (у складі початкової школи або гімназії);

позашкільний підрозділ;

пансіон (у складі ліцеїв, спеціальних закладів загальної середньої освіти та закладів спеціалізованої освіти);

інші внутрішні структурні підрозділи.

Заклад загальної середньої освіти може мати у своєму складі філію (філії).

5. Структурний підрозділ діє відповідно до установчих документів закладу загальної середньої освіти та на підставі положення про нього, затвердженого керівником закладу загальної середньої освіти.

 Стаття 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту»

Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти.

         Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства.

Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Стаття 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту»

Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа, або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

Як виняток, за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

Закон України №4629-1 від 15.07.2021 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти»

У статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту» частину першу абзац 5,6 викласти у такій редакції:

Для започаткування та проведення освітньої діяльності комунального ліцею засновник має забезпечити відповідність такого закладу освіти вимогам, що зазначені цим Законом, положенням про ліцей та ліцензійними умовами, у тому числі щодо: функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти (протягом 10-12 років навчання)

Абзац 14

Рішення про утворення початкової школи, як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію, чи перепрофілювання приймає засновник такого закладу

 Абзац другий частини другої Закону України «Про повну загальну середню освіту» викласти у такій редакції:

«Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення , який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення».

3. Мета проведення громадського обговорення.

Врахування думки жителів Новосанжарської селищної територіальної громади щодо перепрофілювання (зміни типу) та зміни найменування закладів загальної середньої освіти на території Новосанжарської селищної ради.

Освітня галузь Новосанжарської територіальної громади потребує приведення у відповідність до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Станом на серпень 2022 року в Новосанжарській територіальній громаді функціонує 12 ЗЗСО, з них: 5 шкіл І-ІІ ступенів, 7 шкіл І-ІІІ ступенів.

Розрахункова наповнюваність класів визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена  на заробітну плату педагогічних працівників.  

Кількість учнів, що здобувають освіту на усіх рівнях, складає 2301 учнів. Середня наповнюваність класів становить 14,5 чоловік. Значна видаткова частина бюджету Новосанжарської територіальної громади використовується на забезпечення надання освітніх послуг. Школи з нижчою фактичною наповнюваністю класів у порівнянні з розрахунковою є найбільш затратними комунальними установами (у перерахунку на одного учня).

Саме тому, за критерієм спроможності освітньої мережі, серед 60 громад Полтавської області освітня мережа Новосанжарської громади займає 42 місце, з дефіцитом з розрахунку в 0. Цифра сформована на основі аналізу ФНК та РНК у порівнянні 1-4 класи, 5-9 класи та 10-11 класи.

Заходи з оптимізації шкільної мережі планується провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на учнів та їх батьків.

Отже, можливими варіантами вирішення питання щодо перспективного планування спроможної освітньої мережі на території Новосанжарської селищної ради пропонуються на розгляд та громадське обговорення за наступним планом:

Відповідно до вищевказних Постанов та Законів провести перепрофілювання (зміна типу) закладів освіти, засновником яких є Новосанжарська селищна рада, наступним чином:

- перепрофілювати (змінити тип) та змінити найменування Великокобелячківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новосанжарської селищної ради Полтавської області на Великокобелячківську гімназію Новосанжарської селищної ради Полтавської області з 01.09.2023 року;

- перепрофілювати (змінити тип) та змінити найменування Кунцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новосанжарської селищної ради Полтавської області на Кунцівську гімназію Новосанжарської селищної ради Полтавської області з 01.09.2023 року;

- перепрофілювати (змінити тип) та змінити найменування Старосанжарського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Оксани Мешко Новосанжарської селищної ради Полтавської області на Старосанжарську гімназію імені Оксани Мешко Новосанжарської селищної ради Полтавської області з 01.09.2023 року;

- перепрофілювати (змінити тип) та змінити найменування Малокобелячківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новосанжарської селищної ради Полтавської області на Малококобелячківську гімназію Новосанжарської селищної ради Полтавської області з 01.09.2023 року;

- перепрофілювати (змінити тип) та змінити найменування Супротивнобалківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Новосанжарської селищної ради Полтавської області на Супротивнобалківську початкову школу Новосанжарської селищної ради Полтавської області з 01.09.2023 року;

- перепрофілювати (змінити тип) та змінити найменування Стовбинодолинського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Новосанжарської селищної ради Полтавської області Полтавської області на Стовбинодолинську початкову школу Новосанжарської селищної ради Полтавської області з 01.09.2023 року.

4. Формат проведення громадського обговорення:

Пропозиції та зауваження приймаються:

у письмовій формі за адресою: 39300, Полтавська область, Полтавський район, смт Нові Санжари, вул. Центральна, 25;

електронній формі на електронну адресу: vidosvita_ns@ukr.net

усній формі на контактний телефон: 0952593487 (Кусайко Тамара Миколаївна – начальник відділу освіти).

5.Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення:

Узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором.

Звіт за результатами обговорення буде оприлюднений на офіційному      веб-сайті Новосанжарської селищної ради у строки, передбачені чинним законодавством України.