Інформація про надання роз'яснень

15 грудня 2021 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №1323 «Про внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».

Зазначеною постановою конкретизовано категорії сімей, які мають право на відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» (далі компенсація).

Враховуючи те, що постанова набрала чинності 16 грудня 2021 року, повідомляємо інформацію щодо проведення виплати компенсації за грудень 2021 року одержувачам послуги «муніципальна няня», які втратили право на отримання компенсації відповідно до внесених змін:

-     за повний місяць;

-     за 15 днів до набрання чинності постанови;

-      виплату не проводити, оскільки документи на отримання компенсації за грудень подаються до 5 січня 2022 року.

Міністерство соціальної політики розглянуло лист Нацсоцслужби від 23.12.2021 №0000-030102-0/20356 щодо надання роз’яснень стосовно постанови Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 №1323 «Про внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» (далі – Зміни) та повідомляє.

Змінами, зокрема:

1)      визначено, що послуга з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня" (далі - послуга „муніципальна няня ) — це послуга, що надається для підтримки батьків, опікунів дитини для забезпечення догляду за:

дитиною віком до трьох років, яка потребує додаткового догляду;

двома і більше дітьми віком до трьох років;

дитиною віком до трьох років, якщо один із батьків, опікунів є особою інвалідністю І чи II групи;

2)       визначено, що заявник послуги „муніципальна няня” - один із батьків опікунів, який звернувся за призначенням послуги „муніципальна няня" та який виховує двох і більше дітей віком до трьох років або дитину віком до трьох років,  яка потребує додаткового догляду, або дитину віком до трьох років і є особою з інвалідністю І чи II групи;

3)      скасовано обмеження щодо кількості дітей, за якими муніципальна няня може здійснювати догляд;

4.) передбачено можливість донесення документів для призначення компенсації вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна  няня» (далі - компенсація послуги „муніципальна няня”) протягом 5 днів, у разі їх подання в неповному обсязі;

5)      чітко визначено дату призначення компенсації послуги „муніципальна  няня" (з місяця подання заяви про призначення послуги „муніципальна няня’ але не раніше від дати укладення договору між заявником послуг „муніципальна няня" та муніципальною нянею);

6)      встановлено автоматичне формування реєстраційного номеру договору  в електронній особовій справі, яка створюється згідно з даними заяви, поданої у паперовій чи електронній формі;

7)       визначено, що у документі, що підтверджує витрати на оплату послуги «муніципальна няня», має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника послуги „муніципальна няня”, прізвище ім’я, по батькові (за наявності) муніципальної няні, місяць, рік та сума платежу.

   Змінами не передбачено перехідного періоду для підтвердження права отримувачів послуги „муніципальна няня” на отримання компенсації послуги „муніципальна няня”.

Відповідно до пункту 12 Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня’ компенсація послуги „муніципальна няня” призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між заявником послуги „муніципальна няня” та муніципальною нянею. Компенсація послуги „муніципальна няня” призначається з місяця подання заяви про призначення послуги „муніципальна няня”, але не раніше дати укладення договору між заявником послуги „муніципальна няня” та муніципальною нянею.

У разі продовження строку дії цього договору виплата компенсації послуги „муніципальна няня” продовжується за заявою заявника послуги „муніципальна няня” з місяця подання заяви.

Стаття 58 Конституції України закріплює один з найважливіших загальновизнаних принципів сучасного права - закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Це означає, що вони поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набуття законами чи іншими нормативно-правовими актами чинності.

З огляду на викладене у разі призначення компенсації послуг „муніципальна няня” до моменту набрання чинності Змінами (16.12.2021) така компенсація сплачується отримувачам послуги „муніципальна няня” до моменту закінчення строку дії договору, укладеного з муніципальною нянею до досягнення дитиною трирічного віку.

Водночас повідомляємо, що Мінсоцполітики листом від 24.12.2021 № 21658/0/2-21/57 звернулось до Державного підприємства „Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України” з проханням провести роботу із доопрацювання підсистеми «Електронна соціальна послуга» відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»  у зв’язку з прийняттям Змін.

Листи Мінсоцполітики не є нормативно-правовими актами і носять інформаційний характер.