До уваги пільговиків!

Інформація щодо граничних показників вартості твердого палива та скрапленого газу для надання пільг та субсидій у 2022 році

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 р. № 356 "Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом і скрапленим газом та граничних -показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій" мінімальні норми забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом склала дають:для надання пільг - відповідно одна тонна та один балон на домогосподарство на рік;

для надання житлових субсидій - дві тонни на домогосподарство на рік та два балони (42 кілограми) на рік на одну-дві особи, три балони (63 кілограми) - на три- чотири особи, чотири балони (84 кілограми) - на п'ять і більше осіб.

Для надання пільг (субсидій) на придбання твердого палива і скрапленого газу в 2016 році застосовувалися такі граничні показники вартості: твердого палива - 2000 гривень за одну тонну; скрапленого газу - 200 гривень за один балон.

У наступних роках зазначені граничні показники вартості твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу індексуються на коефіцієнт (Кі), який визначається за формулою, встановленою вказаною постановою, із застосуванням прогнозних індексів споживчих цін за попередні роки (грудень до грудня попереднього року): 

Кі = (Іпот/100)х(11/100)х(І2/100)х…..х(Іn/100), де:

де Іпот - прогнозний індекс споживчих цін поточного року (грудень до грудня попереднього року);

11, 12, .... Іn - прогнозні індекси споживчих цін за попередні роки (грудень до грудня попереднього року) починаючи з 2017 року;

За вказаною формулою розраховано відповідний коефіцієнт, з урахуванням індексів споживчих цін у 2017-2022 роках:

2022 рік - 106,2 % (постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671);

2021 рік - 107,3 % (постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671);

2020 рік - 111,6 % (постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555, в редакції від 29.03.2020 № 253);

2019 рік - 107,4 % (постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546);

2018 рік - 109 % (постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 №411, в редакції від 01.12.2017 № 906);

2017 рік - 111,2 % (постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 399, в редакції від 31.05.2017 № 385).

Кі=( 106,2/100)*( 107,3/100)*( 111,6/100)*(107,4/100)*(109/100)*(111,2/100) =1,655480234405503.

Тобто, у 2022 році для надання пільг (субсидій) населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу граничні показники вартості становлять:

2000*Кі = 3 310,96 грн (тверде паливо),

200*Кі = 331,096 грн (скраплений газ).

Субсидії та пільги на придбання твердого палива призначається у разі ненадання в житловому приміщенні комунальної послуги з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та невикористання природного газу або електричної енергії для індивідуального опалення.Для призначення пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу пільговики або їх законні представники звертаються за зареєстрованим місцем проживання (або за фактичним місцем проживання) з відповідною заявою, до якої додається довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та / або кухонного вогнища на твердому паливі.Пільга надається за місцем реєстрації або фактичного проживання на підставі: 

— заяви;

— довідки про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі.

ПАМ’ЯТКА про надання пільг на тверде паливо та скраплений газ