Інформація для непрацюючих працездатних осіб із числа членів малозабезпеченої сім’ї щодо організації підприємницької діяльності

На виконання статті 9 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 №397 «Деякі питання сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей» з 1 січня 2022 року запроваджується падання непрацюючій працездатній особі із числа членів малозабезпеченої сім’ї для організації підприємницької діяльності та сприяння її економічній самостійності одноразової безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Умови надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї, її розмір та умови повернення визначено Порядком надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, затвердженим вищевказаною постановою (далі - Порядок).

Допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї є безвідсотковою поворотною фінансовою допомогою та надається одноразово у безготівковій формі за рахунок коштів державного бюджету непрацюючій працездатній особі із числа членів малозабезпеченої сім’ї для організації підприємницької діяльності та сприяння її економічній самостійності.

Граничний розмір фінансової допомоги не може перевищувати 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому приймається рішення про її надання (97 500 грн.).

Для отримання фінансової допомоги особа, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, подає до центру зайнятості відповідну заяву з необхідним пакетом документів, визначеним у пункті 6 Порядку.

Відповідно до пункту 4 Порядку уповноважені посадові особи виконавчих органів сільських, селищних, міських ради, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад, до складу території яких входять міста обласного значення, районних у містах (у разі їх утворення) рад інформують отримувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, у складі сім’ї яких є непрацюючі працездатні особи, про можливість отримання ними фінансової допомоги.

Орган соціального захисту населення щомісяця до 5 числа подає шляхом обміну в електронній формі списки непрацюючих працездатних осіб, які є членами малозабезпечених сімей із зазначенням періоду, на який призначено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», з урахуванням результатів превентивної верифікації до центру зайнятості за зареєстрованим місцем проживання або місцем проживання таких осіб.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 №397