До уваги кандидатів на посаду директора Новосанжарського ліцею Новосанжарської селищної ради Полтавської області

На виконання рішення тринадцятої сесії Новосанжарської селищної ради від 02.09.2021 року № 16 «Про внесення змін до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Новосанжарської селищної ради» внести зміни до оголошення про конкурс на посаду директора Новосанжарського ліцею Новосанжарської селищної ради Полтавської області, зокрема:

1. виключити із  переліку документів, що подаються для участі у конкурсі, документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

2. доповнити перелік документів, що подаються для участі у конкурсі, документом, що засвідчує рівень володіння державною мовою (державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови);

3. виключити з розділу оголошення третій абзац наступного змісту: «Переможець конкурсу до призначення на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Новосанжарської селищної ради подає особисто документ, що засвідчує рівень володіння державною мовою (державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови)»;

4. встановити новий термін для подачі документів з 06.09.2021 по 05.10.2021 року;

5. викласти оголошення про конкурс на посаду директора Новосанжарського ліцею Новосанжарської селищної ради Полтавської області у новій редакції:

Новосанжарська селищна рада оголошує конкурс на посаду директора Новосанжарського ліцею Новосанжарської селищної ради Полтавської області (місцезнаходження: Полтавська область, Полтавський район, смт Нові Санжари, вул. Центральна, 41).

Найменування і місцезнаходження закладу освіти

Новосанжарський ліцей Новосанжарської селищної ради Полтавської області.

Полтавська область, Полтавський район,        смт Нові Санжари, вул. Центральна, 41)

Найменування посади та умови оплати праці

Директор Новосанжарського ліцею Новосанжарської селищної ради Полтавської області.

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».  

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.

Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі у конкурсі

Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади директора комунального закладу освіти, особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) подає такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (додатки 1,2 до Положення про конкурс);

- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що засвідчує рівень володіння державною мовою (державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови);

 - копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі;

- перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти на 6 років.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Прийом документів здійснюється виконавчим комітетом  Новосанжарської селищної ради з 06.09.2021 по 05.10.2021 включно до 17.00  за адресою: смт Нові Санжари, вул. Центральна,   23.

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість

Конкурсний відбір здійснюватиметься у приміщенні виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради за адресою: смт Нові Санжари, вул. Центральна,   23 за результатами:

·         перевірки знання законодавства  у сфері загальної середньої освіти;

·         перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

·         публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Інформація про дату та час проведення етапів конкурсного відбору буде розміщуватися додатково на офіційному вебсайті Новосанжарської селищної ради.

Про дату й час проведення конкурсного відбору претенденти будуть додатково повідомлені за вказаним контактним номером телефону та адресою електронної пошти.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адрес електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі

Носова Вікторія Олегівна, головний спеціаліст відділу організаційної роботи та управління персоналом виконавчого комітету Новосасанжарської селищної ради, тел.3-40-80
mega-upravlinnya@ukr.net