ДО УВАГИ СУБ'ЄКТІВ ДЕКЛАРУВАННЯ

ДО УВАГИ ПОСАДОВИХ ОСІБ,

ЯКІ ПРИПИНИЛИ ПОВНОВАЖЕННЯ

ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

У   2020 РОЦІ!

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 45  Закону України “Про запобігання корупції” (далі – Закон) особи,  які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, зобов’язані до 01 квітня наступного року після припинення діяльності подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

         Згідно наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 12.12.2019 року  № 168/19 декларація після звільнення – декларація, яка подається відповідно до абзацу другого частини другої статті 45 Закону до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах «а», «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року. Інформація про місце роботи (проходження служби) та займану посаду суб’єкта декларування у такій декларації зазначається відповідно до місця роботи (проходження служби) та займаної посади, перебування (проходження) на яких зумовили обов’язок подання такої декларації.

ДО УВАГИ ДЕПУТАТІВ

НОВОСАНЖАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВОСЬМОГО CКЛИКАННЯ!

Згідно вимог частини 3 статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» на депутатів місцевих рад поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

Відповідно до абзацу першого частини другої статті 45  Закону України “Про запобігання корупції” депутати місцевих рад зобов’язані щороку до 1 квітня подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”.

Щорічна декларація (декларація «щорічна») подається у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація.

Так, Вам необхідно подати декларацію за 2020 рік до 01 квітня 2021 року!

ДО УВАГИ ДЕПУТАТІВ

НОВОСАНЖАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СЬОМОГО CКЛИКАННЯ!

Згідно вимог частини третьої статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» на депутатів місцевих рад поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 45  Закону України “Про запобігання корупції”  депутами місцевих рад, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, зобов’язані до 01 квітня наступного року після припинення діяльності (до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року 2021 року) подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Декларація після звільнення  охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

ДО УВАГИ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, СІЛЬСЬКИХ РАД ТА ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ СІЛЬСЬКИХ РАД, ЯКІ ПРИПИНЯЮТЬ (ПРИПИНИЛИ) СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ!

Посадові особи місцевого самоврядування, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями – тип декларації перед звільненням . Під раніше поданими деклараціями розуміються декларації, що були подані до Реєстру відповідно до Закону.

Декларація перед звільненням — декларація, яку потрібно подати впродовж 20 робочих днів після звільнення. Вона охоплюватиме період, який не був охоплений деклараціями, які суб’єкт декларування подавав раніше.

Зверніть увагу: якщо ви звільняєтеся під час кампанії декларування, то спочатку потрібно подати щорічну декларацію. Наприклад, дата вашого звільнення 15 березня 2021 року, отже, до звільнення вам потрібно подати щорічну декларацію за 2020 рік, і лише потім подати декларацію перед звільненням, яка охоплюватиме період із 01.01.2021 по 15.03.2021 року.

ВАЖЛИВО!

Відповідно до статті 65-1 Закону України “Про запобігання корупції” за порушення суб’єктами декларування вимог фінансового контролю (неподання або несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларування недостовірної інформації) чинним законодавством України передбачено притягнення до адміністративної, кримінальної відповідальності.

Статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення за несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, - тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, -

тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.