ДОТРИМАННЯ ВИМОГ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПЕСТИЦИДІВ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ВИПАДКІВ ОТРУЄННЯ БДЖІЛ

Отримання високого та якісного урожаю сільськогосподарських культур на       30-35 %, а подекуди і більше залежить  від успішної боротьби з шкідниками, хворобами та бур’янами  протягом всього вегетаційного періоду.

        Безпека праці і охорона навколишнього природного середовища при вищевказаних роботах  повинні бути забезпечені максимальною механізацією і автоматизацією трудомістких та небезпечних робіт, використанням прогресивних технологій, а також сучасних препаративних форм і способів внесення препаратів,суворим дотриманням правил техніки безпеки та санітарно гігієнічних норм..

Вирішальну роль у цьому відіграють рівень кваліфікації спеціалістів  захисту рослин, їх знання по ефективному застосуванню сучасних засобів захисту рослин і агрохімікатів, досконале володіння машинами і механізмами  для внесення пестицидів і агрохімікатів, вміння провести відповідну підготовку безпосередніх виконавців робіт.

Законом України "Про пестициди і агрохімікати" координується робота пов"язана з цими препаратами. Зокрема в статті 11 "Загальні вимоги до транспортування, зберігання, застосування, утилізації, знищення та знешкодження пестицидів та агрохімікатів та торгівля ними", зазначається: "Особи, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними, повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи із зазначеними препаратами. Порядок одержання такого допуску (посвідчення) визначається Кабінетом Міністрів України". В якому затверджено «Програму навчання працюючих з пестицидами та агрохімікатами»

Підставою для видачі допуску є  проходження спеціальної підготовки з питань безпечного виконання робіт з пестицидами та агрохімікатами  та медична книжка з висновком медичної комісії про відсутність протипоказань за станом здоров’я.

Програма навчання  передбачає підготовку, перепідготовку організаторів та працівників підприємств, установ, організацій, робота яких безпосередньо пов'язана з організацією та транспортуванням, зберіганням, застосуванням, торгівлею пестицидами і агрохімікатами (агрономи, механізатори, заправники, комірники, вантажники, продавці та інші працівники.)

Слухачі одержують основні знання про хімічні і фізичні властивості пестицидів і агрохімікатів, їх токсичність, пожежно-небезпечність, призначення та способи їх застосування, вимоги щодо техніки безпеки при роботах з ними, надання першої долікарської допомоги та самодопомоги при нещасних випадках чи отруєнні.

Навчання вище вказаних осіб проводиться спеціалістами Головного Управління Держпродспоживслужби.

        Допуск на право роботи з пестицидами видається Головним Управлінням Держпродспоживслужби в Полтавській області за затвердженою формою.

     З настанням потепління різко активізується  вихід шкідників із мість зимівлі, переселення їх на посіви та живлення, відповідно розпочинаються роботи по захисних заходах, зокрема внесення інсектицидів. Такі роботи можуть завдати суттєвої шкоди бджолам.

     Нині, у зв’язку з широким використанням в сільському господарстві отрутохімікатів, суттєво почастішали отруєння бджіл. З цієї причини щорічно в країні гине від трьох до восьми тисяч бджолиних сімей.

     Керівники сільгосппідприємств та пасічники повинні дотримуватися правил та положень встановлених Законодавством України.

     Згідно інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл, пасічники повинні мати: ветеринарно-санітарний паспорт на пасіку, ветеринарне свідотство за формою № 1 на перевезення(кочівлю) бджолосімей на медозбір та запилення сільськогосподарських культур.

     Всі пасічники повинні поставити на облік свої пасіки в сільській раді за місцем постійного розташування, а у випадку кочівлі-у сільській раді, на територію якої прибули на кочівлю та повідомити керівництво господарств, де вони розташовані. Це потрібно для вчасного попередження про проведення хімічних обробок наземною апаратурою чи авіацією та необхідності вивезення пасік до іншого місця медозбору. При отриманні повідомлення від організації про проведення обробітку сільськогосподарських культур, пасічник повинен вивезти пасіку в безпечне місце або ізолювати бджіл у вуликах на термін, передбачений обмеженням при застосуванні пестицидів.

     Завчасно, до проведення обробітку керівництво господарства  сповіщає пасічників (населення) цієї місцевості (радіо, преса, подвірні обходи, сільські ради) про місце, терміни і час прведення обробітку, встановлює спеціальні попереджувальні знаки безпеки за указаною датою обробітку сільськогосподарських угідь.

         Роботи слід проводити в ранкові (до 10) і вечірні (18-22) години при мінімальних повітряних потоках з дотриманням техніки безпеки при роботі з пестицидами.