ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОСАНЖАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОСАНЖАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади начальника  відділу з питань регулювання земельних відносин, екології, охорони навколишнього природного середовища, проектного менеджменту  виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради.

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади начальника відділу з питань регулювання земельних відносин, екології, охорони навколишнього природного середовища, проектного менеджменту  виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради.

- громадянство України;

-вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста відповідного професійного спрямування.

 -стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років. 

- вільне володіння державною мовою;

- вміння працювати на персональному комп'ютері в режимі користувача;

- знання Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", "Про запобігання корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи, основи регіонального управління, економіки та управління персоналом; інструкцію з діловодства; основи психології, економіки, фінансів, правила внутрішнього трудового розпорядку; правила охорони праці та протипожежної безпеки.

Вік претендентів - згідно із Законом "Про службу в органах місцевого самоврядування".

         Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи: 

1.письмову заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями, пов'язаними з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

2.заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);

3.дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

4.копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5.декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку визначеному Законом України "Про запобігання корупції" за 2020 рік (декларація подається шляхом заповнення на

офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Агентством);

6. копію паспорта та  ідентифікаційного коду;

7.копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

8.довідку про допуск до державної таємниці (у разі наявності).

9.довідку про проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» (у разі наявності).

         При подачі копій при собі мати оригінали документів.

         Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування оголошення, тобто до 17.00 02.02.2021 року за адресою:          смт  Нові Санжари, вул. Незалежності, 41.

         Під час проведення конкурсу кандидати складають іспит.

         Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається начальником загального відділу виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради за тел. 3-25-32.