ОГОЛОШЕННЯ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОСАНЖАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії відділу соціального захисту населення, сім’ї, молоді та спорту  виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради :

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії відділу соціального захисту населення, сім’ї, молоді та спорту  виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради:

- громадянство України;

-вища освіта відповідного професійного спрямування не нижче ступеня бакалавра без вимог до стажу роботи ,

- вільне володіння державною мовою;

- вміння працювати на персональному комп'ютері в режимі користувача;

- знання Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", "Про запобігання корупції", а також законодавство з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи.

Вік претендентів - згідно із Законом "Про службу в органах місцевого самоврядування".

         Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи: 

1.письмову заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями,

пов'язаними з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

2.заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);

3.дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

4.копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5.декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку визначеному Законом України "Про запобігання корупції" за 2019 рік (декларація подається шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Агентством);

6. копію паспорта та  ідентифікаційного коду;

7.копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

8.довідку про допуск до державної таємниці (у разі наявності).

9.довідку про проходження перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»

         При подачі копій при собі мати оригінали документів.

         Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування оголошення, тобто до 17.00 12.10.2020 року за адресою:          смт  Нові Санжари, вул. Незалежності, 41.

Під час проведення конкурсу кандидати складають іспит у письмовій формі іспит на знання Конституції України, законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування","Про запобігання корупції",  а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень відділу освіти .

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

 визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених законами.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається начальником загального відділу виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради за тел. 3-25-32.