Інформація для суб'єктів державної реєстрації та нотаріусів

Міністерство юстиції у зв’язку з набранням чинності Постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807 –IX «Про утворення та ліквідацію районів» (далі – Постанова) та зважаючи на необхідність однакового та правильного застосування законодавства у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань повідомляє про таке.

Розроблена відповідно до абзацу третього пункту 4 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 16 квітня 2020 року № 562-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад» Постанова передбачає зміну адміністративно-територіального устрою районного рівня, а саме ліквідацію низки існуючих та утворення нових районів, межі яких встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу відповідного району.

Насамперед зазначаємо, що положення Постанови не змінюють склад суб’єктів державної реєстрації, визначений Законами України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», а також не припиняють «автоматично» правосуб’єктність юридичних осіб, які надають адміністративні послуги у зазначених сферах.

Звертаємо увагу й на те, що цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про її припинення, а отже усі існуючі юридичні особи – районні державні адміністрації мають забезпечувати здійснення повноважень у сферах державної реєстрації.

При цьому зазначаємо, що процедура отримання/припинення доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст, визначена Порядком забезпечення доступу осіб, уповноважених на здійснення реєстраційних дій, до Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 2015 року № 2586/5 зареєстрованим в Мін’юсті 15 грудня 2015 року за № 1568/28013 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 03 лютого 2020 року № 340/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 року за № 110/34393).

Виходячи з пункту 8 вказаного Порядку, суб’єкт державної реєстрації зобов’язаний у день припинення виконання своїх функцій державним реєстратором, що перебуває у трудових відносинах з відповідним суб’єктом, повідомити адміністратора реєстрів про необхідність припинення доступу до реєстрів такому користувачу, а також негайно звернутися до кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг для скасування відповідного кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

Безперебійність процесу надання послуг у сферах державної реєстрації нерухомості та бізнесу гарантується також законодавчо закріпленим принципом «екстериторіальності», який полягає у можливості проведення реєстраційних дій будь-яким суб’єктом державної реєстрації в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням нерухомого майна, юридичної особи чи громадського формування, що не має статусу юридичної особи, що необхідно враховувати, зокрема у випадках, звільнення державних реєстраторів у органі, що ліквідується.

Як зазначалося вище, Постановою змінено адміністративно-територіальний устрій районного рівня, що безумовно впливає на адресну складову, що використовується у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Наразі в Єдиних та Державних реєстрах, держателем яких є Мін’юст, здійснюється ведення різного роду словників, зокрема словник адміністративно-територіального устрою України. Вказане унеможливлює державному реєстратору вносити власноручно будь-які відомості адресної складової, окрім тих відомостей, що містяться в словниках.

Інформуємо, що адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст, відповідно до положень Постанови буде оновлено словник адміністративно-територіального устрою України, відповідно до Порядку ведення словників Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого наказом

Міністерства юстиції України від 06 липня 2012 року № 1014/5 «Про словники Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за № 1150/21462.

Отже, до оновлення словника адміністративно-територіального устрою державним реєстратором під час вчинення реєстраційної дії та обрання відповідного населеного пункту адреса буде відображатись з назвою району без врахування змін адміністративно-територіального устрою, визначеного Постановою. Водночас, вказане не може бути підставою для зупинення розгляду поданих документів чи відмови у проведенні реєстраційних дій, а також не може розглядатися як порушення порядку державної реєстрації.