ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОСАНЖАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії відділу з питань освіти, культури, соціального захисту населення виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради :

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади -  спеціаліста 1 категорії відділу з питань освіти, культури, соціального захисту населення виконавчого комітету Новосанжарської селищної.

- громадянство України;

- базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра; без вимог до стажу.

- вільне володіння державною мовою;

- вміння працювати на персональному комп'ютері в режимі користувача;

- знання Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", "Про запобігання корупції", інструкцію з діловодства, законодавство з урахуванням специфіки відділу з питань освіти, культури та соціального захисту населення та правила ділового етикету

Вік претендентів - згідно із Законом "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи: 

1) письмову заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями, пов'язаними з прийняттям на службу в  органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

 2)заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);

3)дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку визначеному Законом України "Про запобігання корупції" ( декларація подається шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Агентством);

6) копію паспорта та  ідентифікаційного коду;

 7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

8) довідку про допуск до державної таємниці ( у разі наявності).

При подачі копій при собі мати оригінали.

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування оголошення, останній термін подачі документів 17.00 год. 01жовтня 2018 р. за адресою: смт. Нові Санжари, вул. Незалежності, 41.

         Під час проведення конкурсу кандидати складають іспит.

         Додаткова інформація щодо посадових обов’язків, розміру та умов оплати праці надається  начальником загального відділу виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради за тел. 3-25-32.